Jeszcze lepszy szef – jak to osiągnąć?

Sukces w biznesie zależy w dużej mierze od właściwego zarządzania, oddziałującego wprost proporcjonalnie na kondycję firmy. Dobry menedżer ma świadomość, że od niego zaczyna się spojrzenie na poziom motywacji podległych mu pracowników oraz relacje interpersonalne. Rzeczywistość ulega nieustannym przeobrażeniom, więc także kwalifikacje i know-how zarządzającego, dlatego kluczowym czynnikiem rozwoju firmy okazują się szkolenia z zarządzania zespołem, dające możliwość zostania sprawnym przywódcą.

Szkolenia z zarządzania zespołem – korzyści

Uczestnicząc w takim szkoleniu przyszły szef może się nauczyć bardzo potrzebnych umiejętności, a przede wszystkim:

• sposobów motywowania, inspirowania i rozwijania członków zespołu. Co ciekawe, motywacje pieniężne wcale nie znajdują się na pierwszym miejscu

• sztuki organizacji pracy i rozdysponowania zadań, czyli nadzorowania samodzielnego funkcjonowania członków zespołu

• tego, jak rozliczyć podwładnych z realizacji przydzielonej partii czynności, i wynikającej z tego właściwej oceny

• zbudowania wizerunku skutecznego zarządcy.

Wypełnienie powyższych czterech punktów przyniesie większą efektywność i doskonale zorganizowaną pracę zespołu, za co odpowiada sam szef.

Lider po szkoleniu z zarządzania zespołem

Szkolenia z zarządzania zespołem są przy obecnym, mobilnym rozwoju właściwie niezbędne. Przede wszystkim współczesny kierownik powinien posiąść umiejętność zarządzania własnym czasem. Frustracja, nerwowość i praca po godzinach – nie będzie tego, gdy szef będzie skutecznie planował wykonywane czynności. Wyższy stopień skupienia – można go zdobyć dzięki ćwiczeniom wykształcającym umiejętność priorytetyzowania zadań. Kolejne bloki tematyczne kojarzą się z umiejętnością wpływania na ludzi i ich decyzje, a co się z tym wiąże, używania właściwych argumentów, utrzymywania i kierowana rozmową, a także rozwiązywania nieporozumień. Intensywny zestaw tematów, jaki charakteryzuje szkolenia z zarządzania zespołem, uzupełniają techniki prowadzenia negocjacji, metody wykształcania asertywności, techniki komunikacyjne, sztuka prezentacji i wskazówki dotyczące publicznego przemawiania.

Szkolenia z zarządzania zespołem to zaopatrzenie kursanta w efektywne narzędzia, dające mu okazję do utwierdzenia się na kierowniczej pozycji.